Nyckelband BORÅS PRIDE

I lager.

40 kr

Antal i lager: 125
Artikelnummer: BP23

Ett snyggt nyckelband med logo för BORÅS PRIDE

Varje år är det en vecka tillägnad denna viktiga pride.

Många säger "fira" pride, vilket man också gör, men det är också många viktiga budskap med.

ALLA kan vara med i pride. Alla som tycker att det är viktigt att varje enskild individ ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Att varje människa ska ha och känna samma värde som alla andra, oavsett etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller könstillhörighet!

Visa att du, dina vänner, dina kollegor, din familj bryr sig! Köp vårt nyckelband för endast 40 kr, samtidigt stöttar du RFSL Sjuhärads outröttliga arbete för allas lika värde och allas mänskliga rättigheter. Tack!